Bilder från AkA´s Våffelcafé

Familjär och härlig stämning hos AkA
Trubbel med våffeljärnet
Statsmaktens representant på besök
Kyrkans man iakttar bullbaketaka / aktiviteter / våffelcafé

aka@akultur.org